przetwarzanie real-time

✓ przetwarzanie masowych strumieni danych

✓ uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym

✓ agregacja danych oraz integracja informacji

 uczenie maszynowe

✓ analiza statystyczna oraz Deep Learning

✓ przewidywanie oraz wykrywanie zagrożeń

✓ analiza i przewidywanie zachowań klientów

 wyszukiwarki intranet

✓ zespołowe budowanie wiedzy

✓ efektywne pozyskiwanie informacji

✓ naturalny oraz intuicyjny interfejs

 magazyny danych

✓ wydajność nawet dla dużych danych

✓ niezawodność i wysoka dostępność

✓ silna ochrona przed błędami ludzkimi

Klaster komputerowy

Uniwersalna platforma obliczeniowa nowej generacji


✓ przetwarzanie równoległe

✓ wysoka integralność danych

✓ obliczenia numeryczne GPU

✓ liniowa skalowalność

✓ automatyzacja infrastruktury

✓ dostępność i niezawodność


design for growth


Naturalna Architektura Informacji


Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, biologiczne sieci neuronowe oraz sieci społeczne.
Naturalna Architektura Informacji jest niezależna od skali, miejsca i czasu.

                 

dywersyfikacja i selekcja

✓ różnorodność i bogactwo informacji

✓ możliwość wyboru najkorzystniejszej informacji

✓ zasada Uniwersalnego Darwinizmu

trwałość i replikacja pamięci

✓ zachowanie i ochrona sprawdzonej wiedzy

✓ propagowanie oraz współdzielenie wiedzy

✓ formy pamięci: DNA, neurony, książki, dyski

samoorganizacja i unifikacja

✓ wysoka dynamika połączeń zróżnicowanych pamięci oraz zdolność jej integracji i unifikacji są źródłem inteligencji

"Zachowanie jest reprezentowane w genomie jako opis budowy maszyny przejawiającej zachowanie"

Sydney Brenner

systemy złożone

✓ proste reguły generują strukturę*

✓ zachowanie jest funkcją struktury

✓ samoorganizacja oraz dynamizm

✓ budowanie "bottom-up"

✓ wysoka efektywność oraz zwinność

systemy skomplikowane

✓ stos regulacji oraz rozbudowane API

✓ szczegółowo opisane zachowania

✓ zarządzanie proceduralne, inercja

✓ budowanie "top-down"

✓ wysoki koszt zmiany i integracji

* Stephen Wolfram "A New Kind of Science"

Kultura informacji


Organizacje projektujące systemy są ograniczone do tworzenia systemów będących odbiciem struktury komunikacyjnej tych organizacji.

Conway's law, 1968


Wyobraź sobie miejsce, gdzie każdy jest kluczowym uczestnikiem w kreowaniu wartości firmy.
Wysokiej jakości wiedza jest budowana naturalnie i zespołowo bez specjalistycznej wiedzy IT.
To jest miejsce, w którym ważni są przede wszystkim ludzie.


energy saver